Mimibazar na talíři | MIMISHOP | MIMIAUKCE.cz | veslujeme.cz | Pracovní místa | Hypotéka

OBJEDNAT BANNER 468x60

PODMÍNKY PRODEJE

Stáhnout aktuální Podmínky prodeje ve formátu PDF

Provozovatel
Lýdie Elicerová
Lýdie Elicerová 03-000389

Vnitřní 568
Tanvald
468 41
Česká republika

tel. 777325559

IČ 76615855
DIČ CZ7461185820

Část I.

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.


3. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet, viz. http://www.mimibazar.cz/page.php?id=19 .

Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.Část II.

Milé maminky, nabízím Vám kvalitní vysoce čisté, české přírodní produkty společnosti OKG. Nejde o léky, ale o potravinové doplňky. Zdravotní problémy nějakou dobu vznikaly a nějakou dobu trvají - proto buďte trpělivé a dejte čas jejich odstranění. Naše produkty jsou určeny pro dlouhodobější užívání. Narozdíl od léků nejsou návykové, organismu neškodí ale naopak ho regenerují, a produkty se v synergii podporují a vzájemně zesilují účinky. Neobsahují žádnou chemii, proto je mohou s čistým svědomím užívat také malé děti.
Jsem Vám kdykoliv k dispozici pro radu a konzultaci :o) Využijte tuto možnost, velmi ráda se Vám budu věnovat.

Všem přeji krásný den a děkuju za navštívení mých stránek....

Lída
..............................................................................................................................
Podmínky obchodování:

Provozovatel:
Lýdie Elicerová – Váš poradce pro zdraví
Nezávislý obchodní partner_Manažer O.K.G. s.r.o. 03-000389
IČO 76615855

Sídlo podnikání:
Vnitřní 568, 46841 Tanvald
Odpovědná a kontaktní osoba: Lýdie Elicerová
Mobil. +420 777 325 559
E-mail: lidaelik@seznam.cz
Skype: elicek8
Provozní doba: PO - PÁ : 9.00 - 18.00

Ceny:
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Schválení výrobků:
Výrobky O.K.G., s.r.o. jsou schválené a registrované v příslušných institucích (ZÚ Brno, SZÚ Praha, MZ ČR a SÚKL Praha )jako doplňky stravy pod číslem OVZ-350-14.4.2006. Kvalita je ověřena v laboratořích Zdravotního ústavu. Ve smyslu Zákona o potravinách je tato kvalita průběžně prověřována v akreditovaných laboratořích.

Objednávka:
Je ZÁVAZNÁ, pokud si vyžádáte podklady k platbě a ty jsou Vám odeslány proto zvažte svojí objednávku předem. Domluva o odložení objednávky na pozdější termín je možná po domluvě.

1. Při objednávce Vás prosíme o uvedení Vaší celé adresy, případně Skype a E-mailu. Rádi bychom věděli, k čemu jste si vybraný výrobek zvolili (prevence, zdravotní problém). Pokud je možnost, trošku mi zdravotní problém popište - co je to za problém, jak dlouho trvá, věk,....
Děkuji

2. Veškeré objednávky po odeslání podkladů k platbě , jsou považovány za závazné, změny nebo zrušení v objednávce je možno provést pouze na E-mailu: lidaelik@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 777 325 559 a to nejpozději do 24 hodin.

3. Objednávku můžete ZMĚNIT nebo ZRUŠIT pouze: E-mailem (lidaelik@seznam.cz) nebo telefonicky (777 325 559) a to do 24 hod od odeslání objednávky.
Do max. 48 hod obdržíte podklady k platbě, včetně variabilního symbolu, který Vám bude přidělen. Do zprávy pro příjmce uveďte prosím své celé jméno, pod kterým se mnou komunikujete! Balíček odesílám pokud možno ihned po připsání peněz na účet, nejpozději pak do 2-3 dnů od připsání peněz na účet pokud je zboží skladem. Pokud není zboží skladem pak délka dodání je 5-10 pracovních dnů.

Způsob platby a doručení pro Českou republiku:
PREFERUJEME PLATBU:
*Převodem na účet
*Složenkou na účet
*Předání při osobním převzetí
*Po dohodě i dobírkou


Poštovné, balné a manipulační poplatky při platbě předem neúčtuji!!!
Při objednávce na dobírku je poštovné dle tarifů České pošty.

Osobní odběr zboží:
Je možný po telefonické domluvě na kontaktní adrese nebo dle domluvy.
- osobní převzetí - hotovost, převodem na účet (bez poštovného)

Dodací doba:
Zboží pokud je skladem zasíláme obvykle ihned po připsání peněz na účet, nejpozději do 2 až 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet, při pozdějším zaslání Vás budeme vždy kontaktovat. Při dobírce, v nejbližším možném termínu.
Pokud není zboží skladem pak je délka odeslání 5-10 pracovních dnů.

Po obdržení balíčku mě prosím informujte, že balíček dorazil v pořádku.
Děkuji

Záruka na nové zboží 2 roky. Také na použité zboží se vztahuje záruka dle platných zákonů.

Záruka:
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce nebo poškozenou zásilku vůbec nepřebírejte, ale kontaktujte nás, že byla zásilka poškozena a nepřevzali jste ji. Dohodneme se na dalším postupu.

Reklamace:
Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit do 14-ti dnů od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.
Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.Zákaznický servis:
Ke každému zakoupenému zboží (potravinové doplňky O.K.G. s.r.o.), máte zcela zdarma zákaznický servis, kdykoliv se na mě obrátit se svými dotazy.


Zrušení objednávky ze strany provozovatele
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:
- nesprávné zadání údajů o dodacím místě
- nesprávné zadání Vašich kontaktů (telefon, E-mail, Skype)
- pokud Vás budeme kontaktovat a Vy se nám neozvete zpět do 48 hodin

Dodržujeme ochranu Vašich osobních údajů:
Abychom Vám mohli nabídnout kompletní služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí a tak data chráníme před jejich zneužitím. Naše práce s osobními údaji a daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. V žádném případě nebudou Vaše data poskytnuta třetím osobám.


Přejí Vám příjemný obchůdek. Pevně věřím, že budete zcela spokojení s našimi službami.
Lýdie Elicerová – nezávislý obchodní partner_Manažer O.K.G. s.r.o. - 03-000389


ID 83721
Podmínky byly naposledy upraveny: 29.6.2010, 11:37
© 2004-2015 Affectio s.r.o. | Reklama | Podmínky serveru | Ceník členství | Návod pro inzerci | Desatero | Ochrana kupujících | Dobrý prodejce | Černá listina | Kontakt | Facebook